Naša spoločenská zodpovednosť

You are here: Home » O nás » Naša spoločenská zodpovednosť

V rámci našej spoločenskej zodpovednosti považujeme za dôležité pravidelne podporovať

  • Zariadenia Maltézskej pomoci pre dennú starostlivosť o zdravotne postihnutých v Komárne.
  • Občianske združenie Villa Camarum
  • Kamarátsky festival detí Komárno
Show Comments