Náš tím

You are here: Home » O nás » Náš tím

Balaskó Diana

Partner, diplomovaná účtovníčka

Viac ako 15 rokov sa zaoberám účtovníctvom a manažovaním spoločností zapísaných v Slovenskej republike. Slovenský daňový systém a súvisiace právne predpisy výborne poznám z hľadiska praktického života. Mojou doménou sú dane z príjmov fyzických a právnických osôb. 

Szalay László

Partner, ekonóm, diplomovaný daňový poradca

Mám takmer pätnásťročnú skúsenosť v účtovníctve maďarských spoločností a v riadení činnosti účtovníckej kancelárie. Som diplomovaným odborníkom na maďarské a medzinárodné daňové právne predpisy. Mojimi silnými stránkami sú medzinárodné obchodné operácie týkajúce sa dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb.

Hérics Márta

Diplomovaná hlavná účtovníčka – maďarské oddelenie, odborníčka na sociálne poistenie

Za môj široký odborný prehľad ďakujem svojej 20-ročnej usilovnej a cieľavedomej praxi. V kancelárii koordinujem účtovné stratégie maďarských firiem a podporujem plynulú prácu svojho tímu v záujme jej bezproblémového úspechu. Mojou doménou je maďarská daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov právnických osôb a fyzických osôb,  pracovnoprávne a mzdové služby,   a služby, týkajúce sa sociálneho poistenia.

Mgr. Kiss József

Diplomovaný hlavný účtovník – slovenské oddelenie

Svoju kariéru som začal pred 10 rokmi ako absolvent, kedy som dostal možnosť pracovať  v  kancelárii ako praktikant. Vďaka svojmu dynamickému odbornému rozvoju riadim dnes účtovné úlohy slovenských firiem a dozerám na ich bezproblémový chod. Mojimi silnými stránkami sú prípady týkajúce sa slovenskej DPH a dane z príjmov právnických osôb.

Ing. Sándor Domonkos

Ekonóm, Zástupca hlavného účtovníka – oddelenie slovenského účtovníctva

Pred 6 rokmi, ako uchádzač o zamestnanie s čerstvým diplomom som sa na základe spontánneho rozhodnutia prihlásil do účtovnej kancelárie, ako praktikant. V tej chvíli som ani nepomýšľal nad tým, aké možnosti sa predo mnou otvoria. Vďaka mojej odhodlanosti, vytrvalosti a pracovitosti, ako aj povzbudivej podpore sa moje profesijné skúsenosti dynamicky rozvíjali a dnes podporujem a usmerňujem profesijný rozvoj mojich kolegov v účtovnej kancelárii na oddelení slovenského účtovníctva. Mojou špecializáciu sú obchody súvisiace s daňovou optimalizáciou, prípady súvisiace s DPH, daňou z príjmu fyzických a právnických osôb.

Show Comments