Audit v Maďarsku

You are here: Home » Naše služby » Audit v Maďarsku

Audit je overenie výročnej správy podniku vonkajšími, nezávislými odborníkmi. Audit garantuje majiteľom aj trhovým činiteľom, že finančné dokumenty poskytujú reálne a spoľahlivé informácie o postavení firmy.

Naša firma úzko spolupracuje s uznávanými maďarskými audítormi, a takto zabezpečíme nezávislý audit pre našich klientov.

Spoľahlivý maďarský audítor…

Show Comments