Maďarské mzdové účtovníctvo

You are here: Home » Naše služby » Maďarské mzdové účtovníctvo

V našej účtovnej kancelárii sme sa vždy venovali mzdovému účtovníctvu ako samostatnému odvetviu, a takto sme schopní garantovať služby medzinárodnej kvality pre vedúcich predstaviteľov a zamestnancov našich klientov.
V rámci maďarského mzdového účtovníctva garantujeme:

  • mesačné mzdové účtovníctvo
  • evidenciu pracovnoprávnych údajov
  • vedenie maďarského mzdového účtovníctva
  • pravidelné informovanie klienta o splatných daniach, odvodoch
  • vyhotovovanie slovenských daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby

 

Spoľahliví maďarskí mzdoví účtovníci…

Show Comments