Maďarské účtovníctvo

You are here: Home » Naše služby » Maďarské účtovníctvo

Veríme, že účtovníctvo nejakého podnikania znamená viac, než je spracovanie účtovných dokladov. Ale v spojení s primeraným daňovým a podnikateľským poradenstvom, ktoré sa koncentruje na možnosti legálnej optimalizácie daní, znamená pre našich partnerov cennú službu.

Okrem klasickej účtovníckej služby spolu s našimi kolegami-maďarskými účtovníkmi považujeme za prvoradý cieľ, aby naši partneri boli vždy zodpovedne informovaní o aktuálnej finančnej situácii svojho podnikania.
V rámci našej účtovníckej činnosti v Maďarsku vykonávane:

  • účtovníctvo maďarských firiem
  • maďarské účtovníctvo, pričom komunikujeme po slovensky
  • príprava maďarských daňových priznaní
  • registrácia na áfa (dph) v Maďarsku
  • opätovné zaúčtovanie

  • vyhotovenie mesačných hlásení
  • reporty pre materské firmy po slovensky
  • účtovanie maďarských organizačných zložiek
  • účtovnícka činnosť priamo v kancelárii klienta, prostredníctvom softvéra klienta
  • dve bezplatné hlásenia o stave podniku po slovensky za rok


Spoľahliví maďarskí účtovníci…

Show Comments