Administratívne služby

You are here: Home » Naše služby » Administratívne služby

Kancelárske služby v Maďarsku

Popri vedení účtovníctva maďarských firiem podporujeme kompletný outsourcing kancelársko-administratívnych úloh:


  • vystavovanie faktúr v Maďarsku
  • vybavovanie bankových prevodov
  • vyhotovovanie informatívnych výkazov a platobných príkazov
  • obsluhu došlej a vychádzajúcej pošty
  • prijímanie telefonátov

Kancelárske služby v Maďarsku…


szh

Show Comments