Výhody založenia firmy v maďarsku

 • špeciálna, jednoduchá forma zdaňovania/li>
 • súčasné daňové zákony majú dlhodobú platnosť
 • 9%-ná daň z príjmov právnických osôb
 • 15%-ná daň z dividend, ak je majiteľom maďarskej firmy zahraničná fyzická osoba
 • 0% dane z dividend, ak je majiteľom maďarskej firmy zahraničná právnická osoba (napr. slovenská s.r.o.)
 • 27% DPH
 • 2% miestna daň (jej základom je: obrat – obstarávacia hodnota tovaru – sprostredkované služby)
 • elektronická úradná komunikácia
 • založenie maďarskej spoločnosti do 2-3 dní s IČ DPH

Daňové prostredie


info

Po úspešnej kontrole kvality nás v roku 2010 prijali do medzinárodnej asociácie MGI. MGi je medzinárodnou asociáciou nezávislých auditorských, účtovných a poradenských spoločností. Ako klientovi MGI sú pre Vás dostupné nasledovné medzinárodné služby:


 • Okamžitý prístup k finančným informáciám takmer vo všetkých krajinách
 • Objavenie obchodných možností a zakladania strategických združení vďaka globálnej prítomnosti
 • Medzinárodné odborné skúsenosti pri zakladaní firiem
 • Podrobné znalosti z medzinárodnej obchodnej praxe, v účtovníctve a zdaňovaní

Show Comments