Náš tím

You are here: Home » O nás » Náš tím

Balaskó Diana

Partner, diplomovaná účtovníčka

Viac ako 10 rokov sa zaoberám účtovníctvom a manažovaním spoločností zapísaných v Slovenskej republike. Slovenský daňový systém a súvisiace právne predpisy výborne poznám z hľadiska praktického života. Mojou doménou sú dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

Szalay László

Partner, ekonóm, diplomovaný daňový poradca

Mám takmer desaťročnú skúsenosť v účtovníctve maďarských spoločností a v riadení činnosti účtovníckej kancelárie. Som diplomovaným odborníkom na maďarské a medzinárodné daňové právne predpisy. Mojimi silnými stránkami sú medzinárodné obchodné operácie týkajúce sa dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb.

Hérics Márta

Diplomovaná hlavná účtovníčka – maďarské oddelenie, odborníčka na sociálne poistenie

Za môj široký odborný prehľad ďakujem svojej 15-ročnej usilovnej a cieľavedomej praxi. V kancelárii koordinujem účtovné stratégie maďarských firiem a podporujem plynulú prácu svojho tímu v záujme jej bezproblémového úspechu. Mojou doménou je maďarská daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov právnických osôb a fyzických osôb,  pracovnoprávne a mzdové služby,   a služby, týkajúce sa sociálneho poistenia.

Mgr. Kiss József

Diplomovaný hlavný účtovník – slovenské oddelenie

Svoju kariéru som začal pred piatimi rokmi ako absolvent, kedy som dostal možnosť pracovať  v  kancelárii ako praktikant. Vďaka svojmu dynamickému odbornému rozvoju riadim dnes účtovné úlohy slovenských firiem a dozerám na ich bezproblémový chod. Mojimi silnými stránkami sú prípady týkajúce sa slovenskej DPH a dane z príjmov právnických osôb.

Show Comments